Architektura, projekce, stavby

Ing.arch. Renáta Hradečná
autorizovaný architekt
člen České komory architektů ČKA 02551 od roku 1997
.
 • oblast služeb
konzultace a poradenství
návrhy staveb, stavebních úprav, interiérů
vypracování dokumentace stávajícího stavu nemovitosti
zajištění stavebně technického průzkumu nemovitosti
projekty k územnímu řízení,stavebnímu řízení, ohlášení
projektová dokumentace pro realizaci stavby (včetně projektu instalací)
dokumentace skutečného provedení stavby
inženýring (jednání s úřady, vyřízení územního řízení, ohlášení, stavebního povolení, kolaudace, …)
spolupráce při výběru dodavatele
autorské dozory a technické dozory investora v průběhu stavby, kontrola financování stavby
.
 • klienti a stavby
italské developerské společnosti (Praga Nova, Leopardi, Giusti, Antel,
Manzoni, …) – rekonstukce činžovních domů, byty, fasády, podkroví
soukromí investoři – rodinné domy, byty (novostavby i rekonstrukce), bytové domy
obecní úřady – Poříčí nad Sázavou (sídlo obecního úřadu), Neveklov (polyfunkční dům)
podnikatelé – penziony, provozovny, kanceláře
.
Úvodní konzultaci poskytujeme našim klientům ZDARMA!
 • Praha


 • Stock Quote

    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
  1970-01-01 00:00