Právní servis

 • Doklady o stavu nemovitosti a potřebné k prodeji nebo pronájmu nemovitosti
katastrální úřad: list vlastnictví, výpis z katastru, snímek z pozemkové mapy
výpis z obchodního rejstříku
stanovy družstva, potvrzení o členství v družstvu
stanovy společenství vlastníků
.
 • Smlouvy
smlouvy o smlouvě budoucí
kupní smlouva
smlouva o převodu členských práv a povinností
nájemní smlouva
smlouva o převodu obchodního podílu
smlouva o finančním vyrovnání
svolání řádné valné hromady za účasti notáře
návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí
návrh na zahájení řízení ve věci zápisu změny do obchodního rejstříku
.
 • Úschova finančních prostředků
zprostředkování notářských, advokátních a bankovních úschov finančních prostředků
 • Praha


 • Stock Quote

    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
    chart
  1970-01-01 00:00